Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Grønt flagg

Bergen kommune har gjennom Byrådsvedtak besluttet at alle skoler og barnehager skal sertifiseres som Grønt Flagg. Grønt Flagg er en miljøpedagogisk sertifisering tilpasset skoler og barnehager. Grønt Flagg driftes av Stiftelsen FEE Norge. Målet med sertifiseringen er at skoler og barnehager har årlige prosjekt som fokuserer på bærekraftig utvikling.

(11.01.2018)

Desember på Skranevatnet skole

Det er snart jul og endel av aktivitetene på skolen er naturlig nok preget av dette. Vi har ulike arrangementer for små og store. Vi har mange tradisjoner og i år er FAU sin julekonsert med skolekoret tilbake på programmet, søndag 10. desember.

(05.12.2017)

Resultat Åpen dag og Humanitær dag

Tradisjonen tro avsluttet vi også i år Internasjonal uke med Åpen dag for 1-7. trinn og Humanitær dag på ungdomstrinnet. På disse dagene samler vi inn penger til en SOS-barneby i Arusha i Tanzania.

(05.12.2017)

Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø.

(28.09.2017)

17. mai på Skranevatnet skole

FAU ved Skranevatnet skole inviterer til arrangement på 17. mai.

(04.05.2017)

FAU støtter Trivselslederne

Trivselslederprogrammet er et tiltak for å skape positiv aktivitet og godt miljø på skolen. På Skranevatnet skole har vi trivselsledere fra 5-10. trinn. Helt fra oppstarten høsten 2011, har FAU støttet trivselslederne, blant annet med midler til innkjøp av utstyr.

(07.04.2017)