Gå tilbake til:
Du er her:

FAU støtter Trivselslederne

Trivselslederprogrammet er et tiltak for å skape positiv aktivitet og godt miljø på skolen. På Skranevatnet skole har vi trivselsledere fra 5-10. trinn. Helt fra oppstarten høsten 2011, har FAU støttet trivselslederne, blant annet med midler til innkjøp av utstyr.

På skolen ser vi at trivselslederne bidrar til mye positiv aktivitet ute og inne i midttimen. Det er et viktig bidrag til et godt skolemiljø. Skolen er glad for at FAU ser hvor viktige trivselslederne er og også dette skoleåret støtter tiltaket.