Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.


Se vedlagt informasjonsskriv fra utdanningsdirektoratet til foreldre.