Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt flagg

Bergen kommune har gjennom Byrådsvedtak besluttet at alle skoler og barnehager skal sertifiseres som Grønt Flagg. Grønt Flagg er en miljøpedagogisk sertifisering tilpasset skoler og barnehager. Grønt Flagg driftes av Stiftelsen FEE Norge. Målet med sertifiseringen er at skoler og barnehager har årlige prosjekt som fokuserer på bærekraftig utvikling.

Formålet med grønt flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning.

Grønt flagg ble lansert i Norge i 1998. I dag deltar nærmere 1000 skoler og barnehager fordelt på 18 fylker og over 100 kommuner. Grønt Flagg som pedagogisk verktøy bidrar til å øke kunnskap og skape felles engasjement hos barn og unge, lærere og andre ansatte, og gir rom for varierte og aktive læringsarenaer.

Ved Skranevatnet skole har vi opprettet et miljøråd for å jobbe med miljøspørsmål ved skolen. I miljørådet er det to elever og en lærer fra hver avdeling. I skoleåret 2016/17 jobbet vi med avfall og resirkulering. I skoleåret 2017/18 er temaet uteskole.