Gå tilbake til:
Du er her:

Oppstart skoleåret 2018 - 2019

Første skoledag for elevene etter sommerferien er torsdag 16. august 2018. SFO åpner onsdag 1. august.

De ulike trinnene starter på følgende tidspunkt:


Barnetrinnet:

2., 3. og 4. trinn møter kl. 08.30

1., 5., 6. og 7. trinn møter kl. 11.30


Ungdomstrinnet:

8. trinn møter kl. 08.30

9. og 10. trinn møter kl. 11.30

Vel møtt til nytt skoleår!