Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Sammen for kvalitet - læring

"Sammen for kvalitet - læring" Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17-2019/20

(05.10.2017)

Aktivitetskalender

Skolen har en egen aktivitetskalender der ulike arrangementer gjennom året er listet. Denne oppdateres jevnlig.

(27.09.2016)

Kompetansemålene etter årstrinn i Kunnskapsløftet

På utdanningsdirektoratet sin side (følg linken)finner du kompetansemålene etter årstrinn i alle fag.

(04.08.2017)

Ordensreglement og forskrift

Leder for Fagavdeling barnehage og skole har, etter vedtak i bystyret, utarbeidet felles ordensreglement for skolene i Bergen kommune.

(18.09.2018)

Sosial læreplan

På Skranevatnet skole har vi siden åpningen i 1997, arbeidet mye med utviklingen av sosial kompetanse hos våre elever.

(29.09.2011)

Skolens IKT-plan

I Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter den femte basisferdigheten på linje med å lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig. Siden IKT ikke er et eget fag, må elementene i IKT-planen bakes inn i de enkelte fagplanene.

(29.09.2011)