Gå tilbake til:
Du er her:

SFO

Økonomisk støtte på SFO

Bystyret har vedtatt innføring av kostpenger og mulighet for å søke økonomisk moderasjon på SFO. Det kan nå søkes om økonomisk moderasjon på SFO-plasser. Maksimalpris for hel SFO-plass er 2550 kroner. I tillegg kommer betaling for mat, 245 kroner pr. måned fra januar 2018. Kommunen kan nå gi, etter egen søknad, redusert pris på SFO og barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en plass. For SFO-plass er det husholdninger med samlet inntekt under 467 500 kroner som kan søke om redusert betaling. Du søker elektronisk på Bergen kommune sine sider. Søk etter «Redusert foreldrebetaling» på www.bergen.kommune.no Familier som har barn i både barnehage og SFO, hvor det allerede er innvilget økonomisk moderasjon på barnehageplassen for skoleåret 17/18, trenger ikke å søke for inneværende skoleår. Denne moderasjonen er allerede gitt for SFO-plassen fra 1.januar. Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at Bergen kommune mottar søknaden din, og det er gyldig ut juli for barnehage og ut juni for SFO. Hvis foresatte skal søke om moderasjon for skoleåret 2018/2019, må skattemelding 2017 legges ved. Skattemeldingen sendes normalt ut i begynnelsen av april. Trenger du hjelp til å søke elektronisk kan du kontakte eller besøke Innbyggerservice, Kaigaten 4.

(21.02.2018)

Smøremåltid SFO fra 1.januar 2018

Smøremåltid SFO fra 1.januar 2018 Fra og med 1.januar 2018 innføres det smøremåltid for alle barn i SFO som har hel plass eller morgen-/ettermiddagsplass. Måltider er et viktig element i hverdagen i SFO og handler om mye mer enn det å bli mett. Måltidet har en pedagogisk funksjon på flere måter. Måltidet er en arena for sosial samhandling og kommunikasjon der det etableres fellesskap mellom barna og mellom barn og voksne. Å tilby sunn mat kan være med på å skape bevissthet om, og påvirke barnas kostholdsvaner. Hver dag skal SFO servere et enkelt og sunt smøremåltid. For å skape en god ramme og god aktivitet rundt smøremåltidet, så legges det opp til at barna skal delta, lage til, dekke på bord, servere mat, rydde og vaske opp. Det tas en kostpris på 245,- kr pr måned for smøremåltidet og dette legges på fakturaen fra 1.januar. Smøremåltidet skal være enkelt og sunt med drikke, brødmat, knekkebrød og pålegg. Måltidet serveres på ettermiddagen, og det vil derfor ikke være et tilbud til de som kun har morgenplass. Det er viktig at foresatte melder om eventuelle allergier til SFO, slik at det blir lagt til rette for dette.

(19.12.2017)

Lokale vedtekter SFO

Her finner du de lokale vedtektene for SFO på Skranevatnet skole.

(11.01.2017)