Gå tilbake til:
Du er her:

Sammen for kvalitet - læring

"Sammen for kvalitet - læring" Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17-2019/20

"Sammen for kvalitet - læring" er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen de neste fire årene. Plan for kvalitetsutvikling støtter opp under visjonen for bergensskolen som er "Kompetanse for alle i mulighetens skole".

"Sammen for kvalitet - læring" peker ut faglige og pedagogiske målsettinger, samt satsingsområder og strategier for å oppnå disse. Satsingsområdet for planen er "Læringskompetanse for det 21. århundre - målrettede og medvirkende elever".


Vedlegg