Gå tilbake til:
Du er her:

FAU

FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg. Alle foreldre er hjertelig velkommen til å komme med saker til FAU. Ta kontakt med FAU leder eller representanten for ditt trinn.

skranevatnetfau@gmail.com eller finn oss på Facebook: Skranevatnet FAU

FAU på Skranevatnet skole består av 13 medlemmer. Det velges ett medlem fra hvert klassetrinn, i tillegg til 3 representanter fra forrige år som fortsetter for å sikre kontinuiteten. Det er ønskelig at hvert medlem sitter i to år om gangen.
FAU har møte ca. 1 gang pr måned.
Alle foreldre er hjertelig velkommen til å komme med saker til FAU. Ta kontakt med FAU leder eller representanten for ditt trinn. Se liste over representanter i eget dokument på It's learning!
Referatene fra FAU møtene og annen informasjon legges ut på It's learning under: Fag: Foresatte FAU.
 

 

For å kontakte FAU på Skranevatnet bruk gjerne e-post: skranevatnetfau@gmail.com

eller finn oss på Facebook: Skranevatnet FAU

Spørsmal om natteravnene rettes til: natteravn.skranevatnetfau@gmail.com