Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om skolehelsetjenesten

På Skranevatnet skole treffer du helsesøster Inger Lise Ringheim hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl.08.30-15.00

Helsesøster kan nås på telefon: 53035809 eller på e-post: helsestasjon.sandsli@bergen.kommune.no

Skolelege Roger Borge er på skolen fredag kl.08.30-13.00

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste.

Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis, og at den befinner seg der barn og unge er, som en lett tilgjengelig drop-in tjeneste på skolen. Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø. (jmf. Helsedirektoratet)

Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Helsesøster har taushetsplikt.

Elever og foresatte oppfordres til å ta kontakt når de har behov for det.

Velkommen til skolehelsetjenesten på Skranevatnet skole!  

Tjenestetilbud

Videre på internett