Storetveit skole

Siste nytt

  • Ungdata-undersøkelsen i Bergen 2017

    På oppdrag fra Bergen kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus ? region vest Bergen (KoRus Vest Bergen) en kart¬legging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørre¬skjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 12 - 14, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen. Kartleggingen gjennomføres som en Ungdata-undersøkelse. Dette er et spørreskjemaopplegg som norske kommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen (www.ungdata.no). Tilsvarende under-søkelser gjennomføres en rekke steder i landet.

    Les mer (28.02.2017)

  • Eksamen 2017 (06.01.2017)
  • Tine - drikkeautomat og melkeordning (09.09.2016)
  • Endret trafikksituasjon rundt Storetveit skole fra mandag 29.august 2016 (25.08.2016)
  • Motstandsstafetten (27.04.2016)

RSS - abonner Se alle nyheter

  • DEL PÅ:
Det er gull i U-en!

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima.
Les om arbeidet med å utbedre inneklimaet og skolebyggene