Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Smøremåltid SFO fra 1.januar 2018

Fra og med 1.januar 2018 innføres det smøremåltid for alle barn i SFO som har hel plass eller morgen-/ettermiddagsplass.

(22.12.2017)

Referat frå føresettmøte

Her er notatane frå føresettmøtet 5.11.17. I første del av presentasjonen, ligg notatane som blei brukt i møtet.

(22.11.2017)

Skulemjølk og andre produkt

Dei som ønskjer å bestille skulemjølk, eller andre produkt, kan gjere det via Tine si nye bestillingsside: https://www.skolelyst.no/

(17.08.2017)

Trengereid oppveksttun har fått Facebook-side

For å ha tettare dialog med heimen, sånn at alle tilknytta Trengereid oppveksttun kan få sjå alt det kjekke og viktige som skjer her, har vi oppretta ei Facebookside. Håpar mange vil like

(23.01.2017)

Vi er i gang!

Onsdag 18. januar var 5-7 steget i gang med Trivselsleierleikar. Dei har trent og øvd både på leikene, og på å være gode rollemodellar for dei yngste.

(19.01.2017)

Ny nettstad for foreldre

No lanserar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstaden foreldrehverdag.no der foreldre kan finne fagleg kvalitetssikra informasjon om korleis de kan forstå bornet sitt betre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tru på eigen omsorgsevne og bidra til å styrke samspelet i kvardagen. Nettstaden tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utvikla i samarbeid med fagfolk. Vi nyttar og ICDP som program i barnehagen.

(18.01.2017)

Trengereid oppveksttun har fått TL

TL står for TrivselsLeiar, og er eit program som skulen har valt å gå inn i dei neste tre åra. Trivselsleiarar skal vise omsyn til andre, passe på at alle har nokon å vere med, og ha kjekke aktivitetar i friminutta.

(05.10.2016)

BRUKARUNDERSØKING 2016

I løpet av vinteren har alle føresette ved skulen fått invitasjon om å delta i Bergen kommmune si brukarundersøking. Resultata er no klar.

(12.05.2016)

FELLESPROSJEKT FÅDELTSKULANE I BERGEN

I veke 48 har Trengereid, Nordvik, Riple og Krokeide tverrfagleg fellesprosjekt som inneheld lesing, rekning, naturfag og IKT.

(25.11.2014)