Gå tilbake til:
Du er her:

Om skolen

Referat frå føresettmøte

Her er notatane frå føresettmøtet 5.11.17. I første del av presentasjonen, ligg notatane som blei brukt i møtet.

(22.11.2017)

Trengereid oppveksttun har fått Facebook-side

For å ha tettare dialog med heimen, sånn at alle tilknytta Trengereid oppveksttun kan få sjå alt det kjekke og viktige som skjer her, har vi oppretta ei Facebookside. Håpar mange vil like

(23.01.2017)

Trengereid oppveksttun har fått TL

TL står for TrivselsLeiar, og er eit program som skulen har valt å gå inn i dei neste tre åra. Trivselsleiarar skal vise omsyn til andre, passe på at alle har nokon å vere med, og ha kjekke aktivitetar i friminutta.

(05.10.2016)

Kort om skulen

Her kan du lese litt om skulen, fådeltpedagogikk, storleik og historie.

(05.08.2016)