Gå tilbake til:
Du er her:

Skulehelsetenesta på Trengereid skule

Helsesøster har ikkje fast kontortid på skulen.

Skolestart undersøkelsen blir utført med helsesøster og lege på Garnes Barneskule. Helsesøster kjem ut på skulen til 3.klasse sin helseundersøkelse og ved vaksinering.


Helsesøster er tilstede på Garnes Barneskule tirsdag og torsdag. Lege, Charlotte Meyer Olsen, torsdag i lik uke fra kl. 09-12.
Telefon til Garnes Barneskule er 53 03 70 57/50.

Ved henvendingar til helsesøster ta gjerne kontakt  på helsestasjonen på tlf 55 56 26 35 eller på e- post:

Helsestasjon.IndreArna@bergen.kommune.no

Helsesøster på Trengereid skule skuleåret 2016-2017 er Turid Haugsdal Haugsvær