Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Referat frå FAU

Her finn de referat frå møta i FAU. Årsjulet ligg og saman med referata.

(29.10.2017)

Samarbeidsutvalet, SU

Alle grunnskular skal ha eit samarbeidsutval (Opplæringslova § 11-1). Utvalet er skulen sitt øverste samarbeidsorgan og består av representantar for viktige partar i skulesamfunnet. Kommunen kan velge å ha driftsstyre i staden for samarbeidsutval ved skolen. Samarbeidsutvalet er eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande forum. Det skal sikre god kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet. Saman med det øvrige heim-skule-samarbeidet skal samarbeidsutvalet styrke elevane og foreldra sine moglegheiter for medvirking og innflytelse i skulen.

(23.11.2017)

Skulemiljøutval (SMU)

Alle grunnskular skal ha eit skulemiljøutval.

(05.08.2016)