Gå tilbake til:
Du er her:

Rapport fra Cytox om inneklima klar

Cytox-rapport viser at det er dannet muggsopp i krypkjelleren på Varden skole. Noen tiltak er gjennomført.

På oppdrag fra kommunen er Cytox nå klar med en rapport om inneklimaet i A-bygget på Varden skole. Rapporten ble bestilt etter at ansatte på skolen meldte om inneklimarelaterte plager.

– Jeg er glad for at rapporten er kommet. Den kan trolig gi svar på plagene som noen av de ansatte har hatt. For oss er det viktig at skolen følges opp helt til alt er utbedret. Det er også viktig at informasjonen om dette går rett ut til ansatte og foreldre, straks den foreligger, sier rektor Bjørg Wangen.

Ansatte blir informert om innholdet i rapporten i eget møte. Skolen skal nå gå grundig gjennom rapporten sammen med kommunen sentralt. Mer informasjon vil komme etterhvert. Lurer du på noe, kan du ta kontakt med rektor.

Ingen grunn til å stenge rom

– For elevene og flertallet av lærerne, men unntak av dem som er spesielt sensitive, er det ingen spesiell helserisiko. Ingen skal oppholde seg i kjelleretasjen til vanlig og bør unngå å gå ned dit. Det står også klart i rapporten. Det er ikke grunnlag for å stenge av noen rom. Men dørene ned til kjelleren bør holdes lukket, sier assisterende kommuneoverlege Arve Bang i Etat for helsetjenester.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg sier kommunens ledelse vil følge opp rapporten.

– Vi skal sørge for at det blir tatt nye målinger av inneklimaet i A-bygget når alle tiltakene er gjennomført, sier Samuelsberg.

Mugg i krypkjeller

Cytox har med sine undersøkelser påvist at det går luft fra fuktige og muggsoppinfiserte rom til rom som er i bruk for skolens ansatte i underetasjen. Konsentrasjonen av muggsopp i luften som går videre fra krypkjelleren er ikke helseskadelig.

Arnestedet for muggsoppen er krypkjeller og kulverten. Cytox skriver at inntrykket er at for de av skolens ansatte som benytter underetasjen «opplever en grad av ubehag selv ved kortere opphold».

Ingen spredning til andre rom

Undersøkelser Cytox har gjort viser ingen spredning av muggsopper fra underetasjen til andre arealer og rom i A- og B-blokken. Det er heller ingen indikasjon på problemer med fukt i arealer og rom hvor disse undersøkelsene er gjort.

Rapporten har også påvist at det er flere punkter hvor det kommer inn vann gjennom grunnmuren til underetasjen i A-blokken. Denne situasjonen blir vurdert som uakseptabel og kan gi følgeskader som negativ effektiv på inneklimaet.

Anbefalte og gjennomførte tiltak

Rapporten skisserer blant annet følgende tiltak:

  • Sikre A-blokken mot fuktinntregning
  • Gjøre kulverten og krypkjeller under rom U06 tilstrekkelig lufttett
  • Rense kulvert og krypkjeller for alt organisk materiale

Etat for utbygging i Bergen kommune har, mens Cytox har arbeidet med rapporten, gjennomført en rekke tiltak allerede.

- Alt organisk materiale i krypkjelleren skal være fjernet. Vi er i gang med å få en plan for hvordan vi skal komplett tette mellom krypkjelleren og underetasjen. Dessuten kommer vi til å følge opp de andre byggtekniske merknadene som Cytox kommer med i bygget, sier direktør Jarle Kvalvik i Etat for utbygging.

Informasjonsmøte mandag 20. november

Foresatte er invitert til informasjonsmøte om inneklimarapporten, mandag 20. november klokken 18.00 i gymsalen på Varden skole.