Gå tilbake til:
Du er her:

Om timeplan og undervisningstider 2017 /2018

Her finner du blant annet undervisningstidene for de ulike trinnene, en oversikt over lærerene og assistenter trinnet, åpningstider og primærkontakter i SFO.

Det blir noen endringer på timeplanen i forbindelse med at vi har kommet hjem til Varden skole.

Elevene begynner på skolen kl 08:45 hver dag, og vi innfører felles friminutt igjen. Når skoledagen slutter varier mellom trinnene. Dette finner dere på timeplanen til det enkelte trinn.

Alle undervisningsøktene er på 60 minutter.

Elevens matpause er lagt til  timen før langfri. Elevene på 1.-4.trinn har matpause fra kl. 10:45 - 11:15, og elevene på mellomtrinnet spiser kl. 10:55 - 11:15

Vi utvider i år storefri til tre kvarter. Bakgrunnen for "forsøket" er blant annet å kunne legge bedre til rette for fysisk aktivitet for elevene på alle trinn.

På småskoletrinnet viderefører vi uteskolen. Trinn 1 har uteskole fredag, torsdag, trinn 2 på onsdag, trinn 3 på torsdag og trinn 4 på onsdag.

Den siste fredagen i hver måned, samles hele skolen til sangsamling i gymsalen kl 09:00 - 09:20. Ansvaret for samlingene går på omgang.  Det vil komme informasjon om hvilket trinn som har ansvar for månedens sangsamling på ukeplanene.

Nå har vi endelig stor nok plass til å ønske alle som har lyst og anledning velkommen som publikum på sangsamlingene våre.