Gå tilbake til:
Du er her:

Om skolen

Ytre Arna skule

Ytre Arna skule er ein kommunal barne- og ungdomsskule. Skulen har 51 tilsette og 320 elevar inneverande skuleår. Ungdomsskulen mottar elevar frå Haugland skule. Ytre Arna skule har og velkomstklasse for nyankomne minoritetsspråklege elevar på 3.-7. steget frå Arna og Åsane bydelar.

(11.08.2016)

Rådgjevingsteneste ved skulen

Rådgjevarar ved Ytre Arna skule er Rikke Sivertsen og Karen Gro Rosenlund.

(03.01.2017)

Spesialpedagogisk team

Medlemmer av spesialpedagogisk team ved skulen er: Rektor, avdelingsleiarane og rådgjevarane.

(13.10.2011)

Logoped

Logoped ved Ytre Arna skule er Jorunn Kjærland. Hun er på skulen kvar mandag.

(15.01.2014)

Tverrfagleg team

Faste medlemmer i tverrfagleg team er: Avdelingsleiar, skulelege, PPT, barnevernet, helsesøster og rådgjevarane. Andre ved behov: Rektor,Foreldre, aktuelle lærarar, politi.

(21.01.2016)