Gå tilbake til:
Du er her:

Covid-19, 4. trinn

4. trinn har vært i nærkontakt med en person med påvist Covid-19. På bakgrunn av dette er barna satt i karantene t.o.m. 05.06.2021. Foresatte er varslet på e-post.

Smittesporingsteamet ber deg sette deg inn i retningslinjer for karantene: https://bit.ly/3lr3xWW.

Som nærkontakt bør barnet teste seg snarest mulig, og deretter ta ny test tidligst 7 døgn inn i karantenen (02.06.21 etter kl. 12.00). Husstandsmedlemmer skal være i ventekarantene frem til barnet får svar på første test. Personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene slipper ventekarantene.

Ved symptomer, isoler barnet og bestill time til testing raskest mulig: https://bit.ly/3joI7YU  (eller ved å ringe 55567700).

Er barnet symptomfritt og tar test tidligst 7 døgn etter siste kontakt, kan karantenen avsluttes når negativt prøvesvar foreligger.

Har barnet behov for medisinsk hjelp, eller er i risikogruppen og trenger medisinsk rådgivning, vennligst kontakt fastlegen.