Gå tilbake til:
Du er her:

Eventuell streik- konsekvenser for Skranevatnet skole

Vi er blitt varslet om at vår skole kan bli rammet av streik fra torsdag 27. mai 2021.

For vår skole innebærer dette at dersom streiken blir en realitet, vil :

- Skolen stenges og all undervisning opphøre.

- Skolen vil ha en tilsynsordning for alle elever på 1. kl.  8.30 – 13.30 hver dag.

- Inntil annen beskjed kommer, holder sfo åpent som vanlig.

Vi vil be foreldre og foresatte følge med på Bergen kommunes internettsider www.bergen.kommune.no, skolens hjemmeside og/eller i pressen for å holde seg oppdatert om streiken blir en realitet og eventuelt når den blir avblåst.