Gå tilbake til:
Du er her:

Hjemmeskole for friluftsgruppen på 9. trinn

En person med tilknytning til friluftsgruppen på 9. trinn har fått påvist covid-19.

En person tilknyttet friluftsgruppen på 9.trinn har fått påvist Covid-19. 
Smittevernkontoret driver nå smittesporing av nærkontakter.

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt (under 2 meter i over 15 minutter eller direkte fysisk kontakt) med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før den smittede fikk symptomer.

Nærkontakter blir kontaktet av smittevernkontoret, eller av skolen på vegne av smittevernkontoret, og settes i karantene i 10 dager.
Skolen har tatt forholdsregler i samråd med smittevernkontoret og innfører hjemmeskole denne gruppen  på9.trinn fra i dag og frem til 30.10.2020 eller til smittesporingen er over. Det oppfordres i perioden til å være hjemme også i fritiden.

Skolen venter på videre beskjeder fra smittevernkontoret og vil sende ut nærmere beskjed om når elevene på 9. trinn skal møte på skolen igjen.

Ta kontakt med skolen hvis dere lurer på noe.