Gå tilbake til:
Du er her:

Ny postadresse og epostadresse til Skranevatnet skole

Bergen kommune er i gang med en stor digital omlegging og vi har nå tatt i bruk Bk360 som blant annet er et digitalt arkivsystem.

Endringer som dere hjemme vil merke er at en stor del av den personsensitive informasjonen som vi tidligere har sendt via post, nå vil komme via Altinn/Digipost. Dette gjelder for eksempel handlingsplaner om skolemiljø, individuelle opplæringsplaner, referat fra møter eller svar på søknad om fri. Det er lurt å abonnere på varsler om mottatt post, samt sjekke at eposten dere har registrert på Altinn/Digipost er aktiv.

Skolen har også fått ny postadresse og epostadresse. Dette fordi all informasjon skal legges inn digitalt. Da blir det viktig at dere bruker den nye adressen om dere skal sende post til skolen: 

Skranevatnet skole, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Når dere skal sende epost skal den sendes til:

bergensskolene@bergen.kommune.no?Subject=Skranevatnet skole

Da kommer Skranevatnet skole i emnefeltet, slik at det kommer til riktig skole. Dere kan også skrive hva saken gjelder etter Skranevatnet skole i emnefeltet når dere sender epost.

Adressen til skolens hjemmeside med blant annet kontaktinformasjon finner dere her: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/skranevatnet-skole 

Fraværsmelding om sykdom og dagligdagse beskjeder skjer som før via epost til kontaktlærer.