Gå tilbake til:
Du er her:

Konsekvenser ved mulig streik

Utdanningsforbundet har varslet streikeuttak av alle sine medlemmer ved Slettebakken skole fra onsdag morgen. Det betyr at de aller fleste av lærerne streiker, og at undervisning bortfaller.

For noen klasser, grupper og enkeltelever vil det bli undervisning. De det gjelder vil få egen informasjon om det fra lærer, avdelingsleder eller meg.

Assistenter, fagarbeidere og noen flere er ikke i streik. Ved hjelp av disse blir det organisert et tilsynstilbud til elevene på første til tredje trinn i skoletiden (8:30-13:25). Det betyr at elevene på disse trinnene kan komme på skolen som vanlig, men det blir ikke undervisning. SFO er åpen som vanlig, så elever på fjerde trinn med plass på sfo kan benytte seg av det fra 7:30-8:30 og 13.25-16:30. SFO har også vanlige åpningstider for første til tredje trinn.

Lærere i streik vil ikke lese epost fra foreldre i streikeperioden. De kan heller ikke gjøre noe med beskjeder fra dere på sms. Det er derfor svært viktig at dere sender melding om fravær til postmottaket på skolen: Slettebakken.Skole@bergen.kommune.no

Dersom noen av dere ikke ønsker å benytte tilsynstilbudet, men heller holder barna hjemme under streiken, ber jeg om at dere gir oss beskjed om dette. Bruk postmottak: Slettebakken.Skole@bergen.kommune.no

Om det fremdeles ligger an til streik mot slutten av arbeidstiden i morgen, sender jeg dere alle en oppdatering, og når streiken avblåses oppdaterer vi det på nettsiden og sender ut info på epost.

Det er travle dager å organisere dette, og det er kanskje litt ekstra utfordrende å få kontakt med oss. Prøv gjerne likevel, så svarer vi så snart og så godt vi kan.