Gå tilbake til:
Du er her:

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg

 

 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

På Smørås skole er det foreldrene som velger to representant fra hvert trinn. Dette valget gjøres på foreldremøtene.

Vedlegg