Gå tilbake til:
Du er her:

FUG- Foreldreutvalget for grunnopplæringen

FUG er rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet for hjem-skole- samarbeid.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er Kunnskapsdepartementets rådgivende organ for hjem-skole-samarbeid. Vi får mange henvendelser fra foreldre som ønsker å vite mer om hvordan de kan engasjere seg for å bidra til økt innsats og trivsel. Dette har vi mye stoff om på våre nettsider. På sidene finner du også materiell og skoleringsopplegg for foreldre.

 

Videre på internett