Gå tilbake til:
Du er her:
Første skoledag
Bilde: "Første Skoledag - Ila skole (1965)" by Trondheim byarkiv is licensed under CC BY 2.0

Førskoledag for nye 1.trinnselever 2021/2022

Skolen tar sikte på å gjennomføre en førskoledag på ettermiddagen onsdag 2. juni.

Det forutsetter at restriksjonene er slik at det lar seg gjennomføre.

Det ble sendt ut et eget invitasjonsbrev på epost til våre  nye 1.trinnsforeldre som beskriver organiseringen 21. mai. Vi har fått tilbakemelding om at noen ikke har mottatt denne informasjonen . Er du foreldre til 1.trinnselev og ikke har mottatt invitasjonen, ta kontakt med Geir Øen, avd.leder for 1.-2.trinn.

geir.oen@bergen.kommune.no

Vi gleder oss til å teffe dem.