Gå tilbake til:
Du er her:
Grønt nivå

Søreide skole på grønt nivå

Søreide skole starter opp på grønt nivå ved SFO- og skolestart.

Nå som skolen går over til grønt nivå, fører dette til noen lettelser.

På grønt nivå:
 • Skole og SFO kan organisere elevene fritt. Ingen kohorter.
 • Elevene kan møtes og bevege seg fritt uten begrensninger
 • Skolen har normalt renhold
 • Det skal være god hygiene
 • Ingen syke skal komme på skolen
 • Man skal fortsatt unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming.
 • Foresatte som henter og leverer elever eller andre besøkende, må  holde avstand til andre elever, ansatte og foresatte inne og ute på skolens område.
 • Vi ønsker at færrest mulig går inn i skolebygget. Er det vanskelig å holde avstand, skal du ikke gå inn.

Dere kan finne relevant informasjon om smittevernsituasjonen på Bergen kommune sine hjemmesider og hos helsedirektoratet: 

 • https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet
 • https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/barnehage-og-skole/sfo-og-barnehager-apner-pa-gront-niva
 • https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-skoletrinn-1-7-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell