Gå tilbake til:
Du er her:

Streik i Bergen kommune - konsekvenser for vår skole

Vår skole blir rammet av streik fra onsdag 2. juni 2021.

Det innebærer følgende så lenge konflikten pågår:

 

- Skolen stenges

- SFO er stengt

- Førskoledagen 2. juni går ut

Vi ber foreldre og foresatte følge med på Bergen kommunes internettsider www.bergen.kommune.no, skolens hjemmeside og/eller i pressen for å holde seg oppdatert om streiken, blant annet om når den blir avblåst.

Om SFO-regninger

Vi gjør oppmerksom på at regninger for plass i SFO må betales til vanlig tid for å unngå purringer og betalingsvarsel. Når steiken er over, vil det bli foretatt en avregning basert på hvor lenge dere har vært uten et ordinært SFO-tilbud, og pengene vil bli trukket fra fremtidige regninger.

 

Om førskoledagen 2. juni

Skolen vet ikke om det er mulig å gjennomføre en ny førskoledag. Skolen vil gjøre en vurdering av dette når konflikten er over. Skolen vil informere foreldrene til våre nye førstetrinnselever når vi har konkludert.

 

Med vennlig hilsen

Ole Marius Worren – rektor