Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan ha rett til lavere foreldrebetaling i barnehagen.

Familier som har lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for plass i barnehage.

Mer informasjon finner du på Bergen kommunes nettsider; her