Gå tilbake til:
Du er her:

MO-senteret Strax-huset

Mottaks- og omsorgssenteret, MO-senteret Strax-huset er et tilbud til rusmiddelavhengige hvor de får hjelp til en bedre livssituasjonen gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken.

Strax-huset har 4 avdelinger.

Dagavdeling
Dagavdelingen er et dagsenter som er åpent 7 dager i uken. Åpningstidene er mandag til søndag 09.00-14.00 og 15.00-20.30. Mer informasjon om dagavdelingen.

Sprøyterom
Sprøyterommet er åpent 7 dager i uken fra 08:00-21:00. Sprøyterommet er et tilbud til personer over 18 år som injiserer heroin. Sprøyterommet skal gi en trygg og hygienisk ramme hygieniske rammer for injisering. Les mer om sprøyterommet her.

Natthjem
Natthjemmet har åpent 7 netter i uken med 6 sengeplasser. I tillegg er det en reservert plass til overdosert person etter vurdering av AMK/ Bergen Legevakt. Åpent fra kl. 21.00 til 08.00. Siste inntak kl. 23. Mer informasjon om natthjemmet.

Helse- og sosialfaglig akutteam (HSA-team)
HSA-teamet har drift 5 dager i uken og jobber hovedsakelig opp mot pasienter som er innlagt på Akuttposten/ Bergen Legevakt med alvorlige rusproblemer uavhengig av rusmiddel. Mer informasjon om HSA-teamet.