Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Bergen Røde Kors Sykehjem har 174 plasser, hvorav åtte palliative plasser. Pasientene er fordelt på åtte avdelinger, hvorav fire somatiske avdelinger, to demensavdelinger, korttidsavdeling og palliativ avdeling. Sykehjemmet har også egen dagavdeling med 15 plasser.

Ved Bergen Røde Kors Sykehjem er det etablert et omfattende miljø for sykehjemsforskning. Her fokuseres det på eldres behov for trygghet og palliativ care.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp