Gå tilbake til:
Du er her:

Pårørendekurs kveldstid i april

"Føler jeg har lært mye og er utrolig mye bedre rustet til å møte hverdagen" pårørende deltatt høsten 2017.

Vi tilbyr kurs om demens for pårørende over tre tirsdagskvelder;

  • 10. april
  • 17. april
  • 24. april

Kl. 17-21

Kurset er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen kan bo hjemme eller på institusjon.

Gjennom faglige forelesninger får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i lignende situasjon og fagpersoner  med kompetanse på området. Kurskveldene avsluttes med en gruppesamtale om kveldens temaer. gruppene ledes av helsepersonell.

Bindende påmelding med den navn , adresse, fødselsdato, og relasjon til personen med demens. Send også informasjon om personen med demens sin alder og om vedkommende bor hjemme eller på institusjon. Det brukes til inndeling av gruppesamtaler.

Sendes til: