Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Sykehjemmet er en institusjon for eldre og drives etter moderne prinsipper. Personale er serviceinnstilte og omsorgsfulle, og de har stor kompetanse innen sitt fagområde.

Lyngbøtunets mangfold i tilbud og aktiviteter for eldre og uføre gjør institusjonen til en vesentlig bidragsyter i omsorgskjeden i Laksevåg.

Beliggenhet
Lyngbøtunet Bo- og servicesenter ligger i naturskjønne omgivelser ca 10 minutter med bil fra Bergen sentrum. Bussforbindelsene til/fra sentrum og vestover til Sotra er gode. Servicelinjen fra Minde til Laksevåg har endestasjon hos oss.

Bygning
Sykehjemmet ble åpnet høsten 1992 og har plass til 60 beboere fordelt på seks bogrupper med 10 beboere i hver. De tre gruppene i første etasje er for personer med demenssykdom, den ene av gruppene er for korttidsopphold. Den senere tid er det opparbeidet fire sansehager rundt bygget med direkte tilkomst fra stuene i første etasje. I annen etasje har vi tre grupper for langtidsbeboere.

Dagtilbud og aktivitieter
Vår dagavdeling gir tilbud til hjemmeboende eldre i bydelen. I tilknytning til sykehjemmet er det serviceboliger hvor leietakerne har tilbud om å delta på våre fellesarrangementer. I bygget finnes fotpleier og frisør samt kommunal fysio/ergoterapi for trygdede.

Vi har samarbeidspartnere som arrangerer dans på kveldstid en gang i måneden for eldre i bydelen. En venneforening som står for festlige aktiviteter og utflukter for beboere. I tillegg kommer sykehjemmets egne kulturarrangementer og fellesmiddager med underholdning.

Kompetanse og satsningsområder
Sykehjemmet er aktiv i opplæring og rekruttering til helsefaget og oppfordrer også ansatte til fordypning i faget. Resultatet av dette er at sykehjemmet innehar spesialkompetanse innen geriatri, psykiatri, rehabilitering og administrasjon og ledelse.