Midtbygda sjukeheim

Avdelingens ansvar

Om oss bilde Midtbygda sjukeheim er et kommunalt sykehjem med 123 senger. 75 av plassene er langtidplasser, 24 er korttidsplasser og åtte plasser er ved en rehabiliteringsavdeling. Midtbygda sjukeheim har også egen dagavdeling som alle ukedager gir tilbud om dagopphold til 30 hjemmeboende eldre. I tillegg er her et byomfattende bokollektiv for unge multifunksjonshemmede med 14 langtidsplasser og to korttidsplasser.

Les mer om oss

  • DEL PÅ:

Kontakt

Midtbygda sjukeheim

Vis i kart

Tlf: 53036300

E-post:
postmottak Midtbygda sjukeheim

Styrer syke-/aldershjem:
Kari H. Hovland

Vis mer

Aktuelle tema

Illustrasjon Bygg innen helse og omsorg

Bygg innen helse og omsorg

Se siste nytt om nye bygg innen helse- og omsorgstjenestene.

Logoen til Smart Omsorg

Smart omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Dine rettigheter

Satsinger innen eldreomsorg

Rullator