Midtbygda sjukeheim

Avdelingens ansvar

Om oss bilde Midtbygda sjukeheim er et kommunalt sykehjem med 123 senger. 75 av plassene er langtidplasser, 24 er korttidsplasser og åtte plasser er ved en rehabiliteringsavdeling. Midtbygda sjukeheim har også egen dagavdeling som alle ukedager gir tilbud om dagopphold til 30 hjemmeboende eldre. I tillegg er her et byomfattende bokollektiv for unge multifunksjonshemmede med 14 langtidsplasser og to korttidsplasser.

Les mer om oss

  • DEL PÅ:

Kontakt

Midtbygda sjukeheim

Vis i kart

Tlf: 53036300

E-post:
postmottak Midtbygda sjukeheim

Styrer syke-/aldershjem:
Kari H. Hovland

Vis mer

Aktuelle tema

Illustrasjon Bygg innen helse og omsorg

Bygg innen helse og omsorg

Frem mot sommeren 2015 skal tilstanden for alle helsebygg i Bergen kommune kartlegges. På denne siden kan du se kartleggingsrapportene for byggene.

Dine rettigheter

Satsinger innen eldreomsorg

Rullator