Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Midtbygda sjukeheim er sentralt plassert i Åsane og har et bredt tjenestetilbud. Sykehjemmet ønsker å være et trygt og godt sted for beboere og ansatte.

Midtbygda sjukeheim er et kommunalt sykehjem med 123 senger og 30 dagplasser.
Sykehjemmet har tilbud om:
- dagopphold
- langtidsopphold
- korttidsopphold
- rehabiliteringsopphold
- bokollektiv for unge multifunksjonshemmede
- åpen kafe' alle ukedager mellom klokken 10 00 og 15 00

Beliggenhet
Sykehjemmet ligger i landlige omgivelser, men likevel sentralt i Åsane. Det er gangavstand til Åsane Storsenter og Åsane bussterminal.

Bygning
Midtbygda sjukeheim er bygget i tre perioder : 1975- 1982 – 1994.
De 123 sykehjemsplassene er fordelte på følgende avdelinger:
- to somatiske langtidsavdelinger med til sammen 54 plasser
- en skjermet langtidsavdeling for aldersdemente med 21 plasser
- en korttidsavdeling med 24 plasser
- en rehabiliteringsavdeling med åtte plasser
- et byomfattende bokollektiv for unge multifunksjonshemmede med 14 langtidsplasser og to korttidsplasser.

Alle avdelingene har tilgang til egen hage eller uteplass.

Sosialt tiltak og dagtilbud
Sykehjemmet har fast ansatte aktivitører som ivaretar aktiviteter , konserter, sosiale tiltak, turer og miljøarbeid for beboerne. Oppslag med halvårsplaner for aktivitetene finnes i sykehjemmets hovedinngang.
Midtbygda sjukeheim har egen dagavdeling som alle ukedager gir tilbud om dagopphold til 30 hjemmeboende eldre som har behov for sosial kontakt og for å bryte isolasjon.
Sykehjemmet har egen kafe' og kantine med tilbud til ansatte, pårørende, pensjonister og øvrige gjester med tilknytning pleie- og omsorgstjenesten i Åsane. Kafe'en har jevnlig utstillinger av produkter laget av lokale kunstnere.

Kompetanse og satsningsområder:
Midtbygda sjukeheim har god dekning i alle fagstillinger. Ulike yrkesgrupper ved sykehjemmet er: Vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter, omsorgsarbeidere, leger, aktivitører, bioingeniør, frisør, fotpleier, merkantilt personell og teknisk personell. Personalet tilbys kurs og videreutdanninger i tråd med sykehjemmets behov og egne ønsker. Sykehjemmet har mange velferdstilbud til de ansatte.

Sykehjemmet har eget tannlegekontor hvor tannpleier og tannlege tilbyr behandling til beboerne.

Henvendelser
Telefon direkte til avdelingene:
Post 3: 55 53 72 17
Post 1: 55 53 72 36
Post 4: 55 53 72 39
Post 2: 55 53 72 21
Rehabiliteringsavdeling: 55 53 72 35
Bokollektiv: 55 53 72 67
Dagavdeling: 55 53 72 24
Aktivitetsavdeling: 55 53 72 15
Kafe': 55 53 72 30