Gå tilbake til:
Du er her:

Våre oppgaver

SAPT er en interkommunal tjeneste for alle kommunene i Hordaland fylke samt fylkeskommunen.

SAPT skal:

  • gi bistand til syns- og hørselshemmede i Hordaland som har rett til opplæring etter Opplæringsloven, og/eller hjelpemidler etter Lov om Folketrygd
  • kartlegge, gi informasjon, råd og veiledning til brukere, foresatte og nettverk innen syn og hørsel. Dette kan gis i hjemmet, i barnehage og skole/opplæringssted eller på andre aktuelle arenaer, i form av pedagogiske, praktiske og tekniske tiltak.
  • delta i etablering og oppbygging av nettverk rundt brukere og aktuelle samarbeidspartnere
  • tilby kurs for bruker, foresatte, ansatte i barnehage og skole, helsepersonell og andre samarbeidspartnere/nettverk
  • bistå PPT og OT/PPT med faglige råd og veiledning

  •