Gå tilbake til:
Du er her:

Tilmeldingsskjema

Ved tilmelding til tjenesten bruk Tilmeldingsskjema under. Husk underskrift fra bruker.

Hvem som helst kan tilmelde til vår tjeneste, men vi krever dokumentasjon fra øyelege/ØNH-lege før vi går inn i en sak.