Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

"Tolketjenesten, - gjør deg forstått"

Tolketjenesten i Bergen er kommunens eget tolke- og oversettelsestilbud.

Tolketjenesten skal sikre at personer som ikke har gode nok ferdigheter i norsk, skal ha tilgang til kommunale tjenester på lik linje med norskspråklige.

Tolketjenesten dekker de aller fleste språk som snakkes i Bergen, og nye tolker rekrutteres etter behov.

Tolketjenesten tilbyr forskjellige former for tolking:

Fremmøtetolking

Telefontolking

Skjermtolking

I tillegg til tolking, tilbyr tolketjenesten oversettelse på en lang rekke språk.