Gå tilbake til:
Du er her:

Kunst, kultur og psykisk helse

Kunst, kultur og psykisk helse (les mer om KKPH her) er et bydekkende tilbud som tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter for mennesker med psykiske helseplager. I tillegg til å arrangere byomfattende tilbud, fordeler KKPH midler til hver enkelt bydel/dagsentre, som selv bestemmer bruken av midlene i samarbeid med brukergruppen.  På Treffstedet i Fyllingsdalen har midlene blant annet blitt brukt til kulturarrangementer med ulike kunstnere, ulike kurs og innkjøp av diverse utstyr.