Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Treffstedet - Aktivitetshus avdeling psykisk helse Fyllingsdalen

Et møtested der mennesker i felleskap kan skape trivsel, få tilhørighet og hjelpe hverandre.

Organisering av Treffstedet

Treffstedet er en del av avdeling psykisk helse i Fyllingsdalen og holder til i samme lokaler.

Brukermedvirkning på Treffstedet

Brukermedvirkning er en del av Treffstedets visjon og overordnet målsetting.

Andre aktuelle nettsteder

Her har vi pekere til andre nyttige tjenestesteder for personer psykiske helseutfordringer.

Samarbeidspartnere

Treffstedet samarbeider med flere aktører som supplerer tilbudet til brukerne.