Gå tilbake til:
Du er her:

De ansatte ved Treffstedet

Her kan du se hvem vi er og hvilken kompetanse vi har.

Treffstedet er et uforpliktende tilbud, og brukerne velger selv hvilken tilknytning de vil ha til stedet. Noen ønsker å bruke de fleste av tilbudene våre, andre kommer innom en gang i blant, og noen velger ut gruppeaktiviteter som de liker. Vi legger vekt på at hver enkelt får anledning til å velge tilbud etter eget behov og dagsform. Noen dager kan det kanskje være nok å bare være til stede sammen med andre.

På Treffstedet er vi tverrfaglig bemannet, med fast personale på hverdager og helg:

1 miljøterapeut/leder i 100 % stilling Susanne Balzer

1 miljøarbeider i 50 % stilling Rita Hopsdal

1 miljøarbeider i 60 % stilling Hege Johannesen

1 miljøarbeider med brukererfaring Anne-Lise Olsen

4 stk. 11 % helgevaktstillinger Hege Mortvedt, Erlend Tolleshaug og Sveinung Bjørvik

I tillegg har vi ergoterapeut og fysioterapeut tilknyttet Treffstedet gjennom ulike aktivitetsgrupper både inne på Treffstedet og utenfor:

Fysioterapeut Elsa Paus Rasch 

Ergoterapeut Mona Renathe Toppe