Gå tilbake til:
Du er her:

Andre aktuelle nettsteder

Her har vi pekere til andre nyttige tjenestesteder for personer psykiske helseutfordringer.

ALF AS
ALF AS, Senter for arbeidslivsforberedelse er et kommunalt eid aksjeselskap med formål å gi yrkeshemmede opplæring og arbeidsforberedende trening.

Amalie Skrams hus
Amalie Skrams hus er et kreativt senter der det menneskelige står i fokus, et sted der alle kan være seg selv og møte aksept. Vi ønsker å bidra til felleskap og vekst for mennesker med psykiske helseplager.

Ananke
Norsk OCD-forening, Ananke, er en landsdekkende brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser og deres pårørende.

Angstringen
En Angstring er en selvhjelpsgruppe som består av mennesker som har bestemt seg for å bearbeide sin egen angst i samspill med andre. Disse gruppene drives av mennesker som selv opplever angst.

Erfaringskompetanse.no
Dette er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse sin nettside. Senteret har fått mandat fra Stortinget om å samle, gjøre gyldig og formidle erfaringskunnskap og gjøre den tilgjengelig.

Ettervern Bergen
Dette er en nettside for deg som ønsker å komme i gang med en eller flere aktiviteter og tilbud i Bergen. Målgruppen er rusomsorg, psykiatri, fengsel, mennesker i en rehabiliteringsfase og andre som har behov for ettervernstilbud. Vi har samlet sammen ulike organiserte aktiviteter og tilbud.

Fellesskap mot seksuelle overgrep
Fellesskap mot seksuelle overgrep er en paraplyorganisasjon for støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Norge.

Fontenehuset i Bergen
Fontenehuset er et unikt tilbud for mennesker med en psykisk sykehistorie, til å bli rehabilitert som en del av et arbeidsfellesskap i en privat stiftelse med ansvar for egen drift.

Fredheim
I Bergen kommune er Fredheim kurs- og aktivitetshus et byomfattende kommunalt treffsted. Vi tilbyr kurs og aktiviteter for mennesker som sliter psykisk.

Hearing Voices
Dette er et nettsted om stemmehøring både for de som hører stemmer og de som vil vite mer om hva dette er.

Kirkens SOS
Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Vi tilbyr en anonym og uforpliktende samtale – på vår krisetelefon eller via en SOS-melding fra våre nettsider.

Kors på Halsen
Kors på Halsen er en hjelpe-tjeneste på nett for barn og unge. Hit kan man melde og få svar fra frivillige medarbeidere. Det er Røde Kors som drifter tjenesten.

Kunst, kultur og psykisk helse
Kraftverkprosjektet Kunst, kultur og psykisk helse i Bergen kommune tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter for mennesker med psykiske helseplager.

Landsforeningen for pårørende
LPP – Landsforeningen for Pårørende inne Psykiatri er en uavhengig interesse-, omsorgs- og kamporganisasjon med en tindrende klar visjon: Vi skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alle alvorlig psykisk syke og deres pårørende.

Napha
NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.

Psykiatrialliansen
Norges første idrettslag innen psykisk helse.

Psykisk helse
Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 25 medlemsorganisasjoner. Rådet arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske problemer og deres nærmeste. Vi jobber med utfordringer både i forhold til hjelpetilbud og hverdagsliv.