Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeidspartnere

Treffstedet samarbeider med flere aktører som supplerer tilbudet til brukerne.

Fyllingsdalen Menighet og Metodistkirken

Treffstedet har siden oppstart i 1995 hatt samarbeid med menigheter, som har pensjonisttreff om tirsdagen. Dette er også åpent for brukerne med psykiske helseplager.

Psykiatrialliansen

Psykiatrialliansen er en viktig samarbeidspartner for Treffstedet i forhold til fysisk aktivitet. Psykiatrialliansen tilbyr ulike aktiviteter for mennesker berørt av psykiske lidelser og pårørende. (Hvis du vil lese mer om Psykiatrialliansen trykk her).

Kunst, kultur og psykisk helse

Treffstedet har gjennom tildelte midler fra Kunst, kultur og psykisk helse hatt anledning til å ha ulike kulturelle arrangementer. Blant annet minikonserter, forfatterbesøk, byvandringer, kurs samt innkjøp av kulturrelatert utstyr. Dette har vært viktig for å nå brukere som har vansker med å delta i det vanlige kulturlivet. (Hvis du vil lese mer om KKPH trykk her).

Hordaland fylkeskommune, Kultur – og idrettsavdelingen

Kultur- og idrettsavdelingen til Hordaland fylkeskommune har årlige arrangementer for mennesker med psykiske lidelser. Disse har Treffstedet deltatt på gjennom flere år.