Gå tilbake til:
Du er her:

Organisering av Treffstedet

Treffstedet er en del av avdeling psykisk helse i Fyllingsdalen og holder til i samme lokaler.

Treffstedet er en underavdeling i avdeling psykisk helse i Fyllingsdalen. Vi er samlokalisert og har nært samarbeid med psykiatritjenesten i Spectrum-bygget. (psykiatritjenesten gir individuell oppfølging til mennesker med psykiske helseplager).

Hvem kan bruke Treffstedet?
Treffstedets målgruppe er i utgangspunktet mennesker med psykiske helseplager, som er bosatt i Fyllingsdalen. Etter nærmere avtale kan vi gi tilbud til beboere i andre bydeler.