Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Lokale vedtekter for SFO på Trengereid skal til vedtakast av samarbeidsutvalet.

Skulen tar imot innspel til vedtekter fram til jul. Vedtektene vil bli revidert på møte i samarbeidsutvalet etter jul.