Gå tilbake til:
Du er her:

Lokale vedtekter for SFO på Trengereid skal til vedtakast av samarbeidsutvalet.

Skulen tar imot innspel til vedtekter fram til jul. Vedtektene vil bli revidert på møte i samarbeidsutvalet etter jul.

Du kan komma med innspel til lokale vedtekter som handlar om:

lokale opningstider/-dagar

- lokal organisering og bemanning

- bruk av inne- og utearealer og dessutan angi samla leike- og opphaldsareal

- bruk av inventar og utstyr

- organisering av smøremåltid

- samarbeid skule/SFO

- foreldresamarbeid

- evt. avgjerder pga. lokale forhold