Gå tilbake til:
Du er her:

Nye ordensreglar

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskular i Bergen.

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskular i Bergen er fastsett av kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett med heimel i opplæringslova § 9 A–10, vedtakspunkt nr. 5 i bystyresak 165-10 og kommunaldirektørens fullmakter.

Lokale tilleggsreglar for Trengereid oppveksttun - skule vart vedtatt i SU 14.9.22.

Sjå gjeldande ordensreglar i vedlegget.