Gå tilbake til:
Du er her:

Streik i Bergen kommune - begrensede konsekvenser for skolen vår

Undervisning og SFO går som normalt ved vår skole. På grunn av uttak ved andre skoler kan noen tilbud til enkeltelever utgå. 
Foresatte til disse elevene er blitt kontaktet direkte.

Det er fare for at streiken trappes opp. Vi ber dere følge med på Bergen kommunes hjemmeside www.bergen.kommune.no, skolens hjemmeside https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/trengereid-oppveksttun-skule og/eller i pressen for oppdatert informasjon.