Gå tilbake til:
Du er her:

Julebrev 2020

I dag er det femten dager igjen til julaften. Jeg håper alle gleder seg til jul! På Tveiterås er alt ekstra rart denne førjulstiden. Vi skal flytte i romjulen og er i gang med pakkingen.

 Det er et merkelig og minneverdig år, 2020. Vi tar avskjed med et år som ikke var av de beste, og et bygg som det er på tide å forlate. Vi har med andre ord store forventninger til 2021!

På erstatningsskolen på Sydneshaugen, hvor vi skal holde til frem til sommeren 2023, er ombyggingen godt i gang. Noen av skolens ansatte og elever har vært på besøk der, de melder tilbake at det er fine lokaler og at de gleder seg til å flytte inn.  

Vi har mange tradisjoner på skolen. Vi liker å samle alle elevene, ofte med sang og musikk som ramme. I år kan vi ikke samles slik vi pleier. Vi har gjennomført morgensamlinger hele dette skoleåret, med færre grupper enn vanlig. Vi har tenkt nytt og hatt konserter og andre arrangement utendørs i
stedet for i gymsalen. Gruppene jobber ellers mye for seg selv, i
tillegg har alle gruppene en samarbeidsgruppe. Vi prøver også å begrense de voksnes skifte av grupper til et minimum. Vi har vi vært heldige som har sluppet unna covid-19-smitte på skolen siden månedsskiftet mars/april. Jeg vil rette en stor takk til dere foresatte for dette! Dere har vært flinke til å holde barna hjemme når det var behov for det. De ansatte har også gjort en formidabel jobb med ekstra renhold, med å sette seg inn i alle nye regler etter hvert som de har blitt endret, med å se muligheter og finne løsninger, og ikke minst med å gi elevene så normale og trygge dager som mulig.

Årets juleforestilling må gå ut, den årlige julelunsjen for alle våre pensjonister likeså. Vi har akseptert at smittevernreglene gjør at heller ikke
julegudstjenesten i Birkeland kirke kan gjennomføres. Men vi håper vi kan
gjennomføre luciafeiringen i en litt ny form, og vi skal markere advent i
morgensamlingene med lystenning og vintersanger. Vi planlegger også en
gruppevis vinter-huskonsert for elever og ansatte og en lysfest ute siste skoledag kl. 09.00 for å ta avskjed med bygget og Tveiterås skole slik den er
nå.

Tirsdag 22. desember er siste skoledag før jul. Vi har heldagstilbud på SFO/UFO 23. desember og 28. -30. desember. Påmelding har gått ut til foresatte. SFO/UFO disse siste dagene i desember gjennomføres på Tveiterås.

Mandag 4. januar er det planleggingsdag, da skal skolen på Sydneshaugen
klargjøres til å ta imot elevene, de er velkomne til sin første skoledag på
Sydneshaugen tirsdag 5. januar. Adressen til den midlertidige skolen er Haakon Sheteligs plass 5, 5007 Bergen. Den ligger vegg-i-vegg med Johanneskirken, den røde kirken på Nygårdshøyden. Dere når oss på de samme e-postadressene og telefonnumrene som før. Skolen samarbeider med skolekjøringen hos Bergen Taxi om endringene i skoleskyssen, vi har sendt dem alle innspillene fra dere etter at dere ble spurt om behovene tidligere i høst. Vi håper vi skal få på plass gode ordninger med
skoleskyssen til den nye adressen. Ta direkte kontakt med skolekjøringen ved behov.

Vi har tre faste fagarbeiderstillinger som er lyst ut. To nye pedagoger er ansatt, Marianne Høvik Hansen begynte hos oss 1. desember og Maren Metell kommer 1. januar. Maren er musikkterapeut og skal samarbeide tett med Helene. Vi gleder oss også til å få vår nye avdelingsleder, Kay-Magne Lien, med på laget fra 1. januar. Han får ansvar for avdeling B, gruppe 5-8.

Innledningsvis skrev jeg at året ikke var av de beste. Men mye har vært bra! Vi er takknemlige for dagene vi får dele med barna; for læring, mestring og
fremgang. Vi er glade for å få ta del i deres tilværelse og gleder, og vi er
takknemlige for samarbeidet med dere foreldre. 

Med ønske om en god og fredelig jul for dere alle;
Varm hilsen fra ledelsen ved Tveiterås skole ved rektor,
Sigrun Tveitnes