Gå tilbake til:
Du er her:

Medisiner på skolen

Mange av våre elever har behov for medisiner i skoletiden. For at skolen skal kunne gi medisiner må det foreligge en tydelig, skriftlig avtale med elevens foresatte.

Vedlagt finner du to skjema som må være tydelig utfylt og signert for at skolen skal kunne gi noen form for medisiner til eleven. Dette gjelder også reseptfrie legemidler som Paracet og lignende. Skjemaet blir sendt hjem til alle foresatte i august i papirform. 

Hvis barnets medisinering endres, ved at det skal ha nye preparater, slutte med et preparat eller endre dosering eller administrering, er det viktig at skolen får et nytt skjema på dette. 

Foresatte kan skrive ut de aktuelle skjemaene fra denne artikkelen.